top of page
IMG_2267%20-%20c%C3%B2pia_edited.jpg
Informacions: News

informacions i esdeveniments

Estar informat del què passa a la societat és clau per poder assabentar-se de totes les realitats, de poder construir una imatge de si mateix amb un discurs propi i per  poder avançar dins del marc polític i social que vivim. 

El dret a la informació pública permet que tots els ciutadans puguin accedir a les diferents informacions i que es compleixi el dret fonamental a saber. La UNESCO exposava que el dret universal d’accés a la informació resulta essencial per al funcionament democràtic de les societats i per al benestar de tota persona. Tal com diu l’Article 13 de la Convenció dels drets de l’Infant, “L’infant té dret a la llibertat d’expressió; aquest dret inclou el dret a cercar, rebre, i difondre informació i idees de tota mena, sense consideració de fronteres, sigui oralment, per escrit o impreses en forma d’art o per qualsevol altre mitjà triat per l’infant”.

Els mitjans de comunicació del nostre entorn (ràdio, diaris i xarxes socials) han de vetllar perquè l’infant i les seves famílies tinguin accés a tots els esdeveniments que es facin i a totes les informacions que puguin ser del seu interès, per així promoure el seu benestar social, físic i moral. 

En aquest apartat exposem i informem amb total transparència de totes aquelles informacions i esdeveniments que puguin ser d’interès.

Informacions: Texto
bottom of page